Hello world!

Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Learn to code, the hard way – freeCodeCamp.org
Bài này viết trào phúng, muốn học lập trình thì cần đọc ngược lại, như đoạn kết của bài nói. Learn to code, the hard way These quick tricks will make learning to code as difficult and unrewarding as possible! * Warning: contains satire… A pinch of salt… Photo by Mira Bozhko on Unsplash. 1. Pick a really difficult... read more ❯
Git vs. Mercurial: Please Relax | Important Shock
Git: tool that supports many low-level customization to suit different needs. Mercurial: has distributed version control feature like git, but commands are similar to the centralized version control SVN, is easier to learn than git and does not provide low-level funtions for hacking like git. (Git vs. Mercurial is like Linux vs. Mac). Despite that glaring flaw, the rest of hg is excellent. It... read more ❯
DIY STEM experiments – Do-it-Together Science Bus
English Instructables Did you miss the Science Bus on its tour? Don’t worry, we’ve uploaded all our workshop material in several different languages so you can continue experimenting at home. Get all our instructables in English below! Download the DIY instructions below. Print these double-sided (always the most sustainable choice) on plain paper. Now fold the paper twice,... read more ❯
What liquids (besides oil) do not dissolve in water? - Quora
The largest category is hydrocarbons, followed by other organic compounds which do not have sufficient structures (soluble ones often contain oxygen e.g. acetone, acetic acid) to enable hydrogen bonding. Those with large molecules e.g. silicone polymers (silicone oils) or natural triglycerides (e.g. corn oil) are usually not very soluble. Mercury is the main inorganic liquid which is... read more ❯
Pyomo for modeling optimization problems
Pyomo is a Python-based open-source software package that supports a diverse set of optimization capabilities for formulating, solving, and analyzing optimization models. A core capability of Pyomo is modeling structured optimization applications. Pyomo can be used to define general symbolic problems, create specific problem instances, and solve these instances using commercial and open-source... read more ❯
CrowdWater - crowdsourced hydrological data
Dự án Crowdwater do hai sinh viên PhD ở ĐH Zurich làm, tinh thần là vận động cộng đồng cùng bỏ công tình nguyện để theo dõi thông tin thủy văn. Họ cung cấp app trên Android & iOS, người dùng ở nơi nào thì nhìn trạng thái dòng chảy / đất ở nơi ấy và so sánh với một thang đo gắn sẵn trên hình ảnh, để báo lại... read more ❯
Vai trò của Trương Gia Bình ở FPT
Bài cóp nhặt: Bài của anh Thành Nam, chính chủ cũng đăng rồi. Mình lại lôi ra. Cần thì lại cất  "FPT không có Trương Gia Bình (Bản nháp) Tác giả: Nguyễn Thành Nam - Funix Thật khó mà tưởng tượng Vincom không có Phạm Nhật Vượng,  Hay Viettel mà vắng Nguyễn Mạnh Hùng. Nhưng FPT mà không có TGB thì chẳng sao.... read more ❯
Sunflower in my garden
Hoa hướng dương trong vườn nở, có quà cho... read more ❯
Trợ cấp xã hội ở Pháp năm 2018 | Mathilde Tuyet Tran
Trong kinh tế cũng có câu chuyện về việc các nhà sản xuất đổ hàng của họ xuống biển, để tránh việc thừa hàng hóa làm giảm giá sản phẩm, họ đổ bỏ hàng đi để đạt lợi nhuận cao hơn cho riêng mình, nhưng gây thiệt hại cho cái tổng thể. --- Trong xã hội tiêu thụ hiện nay, nếu người ta không « mua »,... read more ❯