Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Bài tập thực hành giải quyết vấn đề với TRIZ - đợt 27
Bài 27.1 Cột buồm thuyền trên sông Vấn đề: Thuyền vượt sông nên đi qua những cây cầu bắc qua sông. Con thuyền có một cột buồm cao dùng làm ăng ten và đèn chiếu sáng. Khi nước sông dâng cao, cột buồm va vào một số cây cầu và có thể bị gãy. Cột buồm không thể thấp hơn vì ăng ten và đèn chiếu sáng mà nó mang...read more ❯
1 12