Please explore information at our sub-websites:

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/: Writings of Nguyễn Xuân Xanh

https://rosetta.vn/lequanganh/: Writings of Lê Quang Ánh

https://rosetta.vn/short/: Notes of Doãn Minh Đăng

https://rosetta.vn/translate/: Notes about translations

https://rosetta.vn/triz/: Resources about TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving

http://humboldt.rosetta.vn: Information about fellowships of Alexander von Humboldt Foundation (Germany)

For communications and feedbacks: https://www.facebook.com/rosettavn

Recent posts in ROSETTA network:

Yutaka Taniyama và Thời đại của anh
YUTAKA TANIYAMA và THỜI ĐẠI CỦA ANH Hồi tưởng rất cá nhân Tác giả GORO SHIMURA[1] Nguyễn Xuân Xanh dịch   Yutaka Taniyama là ai? Cái chết của anh giống như Thượng Đế đã thiết kế anh phải làm một nhà toán học trinh khiết, chứ không phải là một người đàn ông của gia đình. Đó là nhà toán học đã...read more ❯
1 12