Chuyện về nhà Toán học tự học Ấn Độ: SRINIVASA RAMANUJAN

Published on Author doanminhdang

Srinivasa Ramanujan là một hiện tượng độc đáo trong lịch sử Toán học thế giới: một người không được đào tạo chính quy nhưng có năng lực tự học và cảm nhận Toán học sâu sắc, tuy chỉ sống cuộc đời ngắn ngủi nhưng ông đã tìm ra nhiều kết quả Toán học kỳ diệu.

Lê Quang Ánh, Ph.D.

Xin xem bài viết trong file sau:

https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2019/06/Ramanujan.pdf

https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2019/06/Ramanujan.pdf

One Response to Chuyện về nhà Toán học tự học Ấn Độ: SRINIVASA RAMANUJAN