Gia đình Bernoulli: một dòng họ Toán học

Published on

Xin xem bài viết trong file sau: https://rosetta.vn/lequanganh/wp-content/uploads/sites/7/2018/02/Gia_dinh_Bernoulli.pdf Qua lịch sử, ta thấy có rất nhiều người có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Toán học. Nhưng sự đóng góp to lớn cho Toán học trong nhiều ngành khác nhau của một dòng họ, một gia đình thì chỉ có một: … Continue reading Gia đình Bernoulli: một dòng họ Toán học