About

Trang này có mục đích tập hợp tài liệu bàn về các giải pháp cho Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam, trước thách thức cuộc sống ngày càng khó khăn do biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nước trên sông Mekong.

Người phụ trách trang: Doãn Minh Đăng
Biên tập viên: Đỗ Hoàng Giang

Liên hệ: độc giả có thể gửi phản hồi ở từng bài trong trang này, hoặc qua Facebook facebook.com/rosettavn