Biên tập

Hướng dẫn biên tập trang web:

+ Link vào hệ thống biên tập: https://rosetta.vn/mekong/wp-admin/

+ Khi tạo bài mới: trong Dashboard, vào link Posts -> Add New

+ Bấm biểu tượng dấu + để tạo block mới, ghi vào khung search block chữ “Template”, ta sẽ thấy các block đã được tạo sẵn có tên bắt đầu bằng Template, như “Template Phương pháp kỹ thuật”, “Template Giải pháp kinh tế”, “Template Phân tích vấn đề”, “Template Kiến thức”.

+ Chọn một block “Template …”, khung nội dung tạo sẵn sẽ hiện ra, tuy nhiên ta không sửa được block đó ngay. Rê chuột lên trên đầu của block đó, bấm vào biểu tượng ba chấm dọc để hiện ra pop-up menu cho block, chọn “Convert to Regular Block“. Sau đó ta sửa được nội dung của block đó.

+ Khi soạn xong nội dung bài, vào menu lựa chọn cho Document ở cột bên tay phải của khung soạn thảo, để chọn Categories cho bài viết, sau đó Publish bài viết.