Kế hoạch nghiên cứu

Nhằm thu được các kết luận có giá trị phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta), chúng tôi đưa ra dự trù các hướng nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp:

Về dữ liệu thủy văn liên quan đến vùng Mekong Delta:

Xây dựng bộ dữ liệu về lượng mưa ở Mekong Delta, phân bố theo địa lý và thời gian trong cả năm.

Nghiên cứu này trả lời các câu hỏi về “đầu vào” nước từ tự nhiên cho ĐBSCL:

 • Trữ lượng mưa ở từng khu vực trên vùng ĐBSCL là bao nhiêu (dữ liệu trung bình, và biến động trong khoảng 10 năm gần nhất)? Chia vùng theo địa lý có thể theo từng ô vuông, mỗi ô có mỗi chiều khoảng 2km để lấy dữ liệu. (vùng ĐBSCL có diện tích khoảng 4 triệu hecta = 400 km2, chia mỗi ô diện tích 4 km2 thì sẽ có khoảng 100 ô)
 • Trữ lượng mưa trên lưu vực sông Mekong (từ Trung Quốc đến Việt Nam) là bao nhiêu? Dữ liệu có lẽ đã có trong các tổ chức nghiên cứu về sông Mekong, cần tìm kiếm và hệ thống hóa.
 • Mô phỏng dòng chảy của các nhánh sông trong hệ thống sông Mekong, để ước lượng phân bố lượng nước từ Campuchia đổ về ĐBSCL theo thời gian trong năm.

Xây dựng bộ dữ liệu về hiện trạng những thứ phủ trên mặt đất ở vùng ĐBSCL.

Nghiên cứu này trả lời các câu hỏi về nhu cầu sử dụng nước ở ĐBSCL:

 • Những phần diện tích nào đang trồng cây nông / lâm nghiệp, loại cây là gì và thay đổi theo thời gian trong năm ra sao?
 • Những phần diện tích nào đang được dùng để nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nhu cầu thay thế, làm sạch nước thay đổi theo thời gian trong năm ra sao?
 • Những phần diện tích nào đang được dùng để nuôi trồng thủy sản nước mặn/lợ, nhu cầu thay thế, làm sạch nước thay đổi theo thời gian trong năm ra sao?
 • Những phần diện tích nào là được phủ bê tông (dùng làm nhà ở, nhà máy, đường xá…)? Diện tích phủ bê tông xem như là không dùng để tạo ra nông sản thô được, và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu nước bề mặt vào hệ thống nước ngầm.

Về công nghệ lọc nước mặn dựa trên CCD-RO (thẩm thấu ngược vòng kín):

Chế tạo prototype hệ thống CCD-RO, và đo đạc hiệu suất máy.

Nghiên cứu này trả lời các câu hỏi về công nghệ lọc nước mặn nhằm tăng cường cung cấp nước ngọt với tác động của máy móc, theo xu thế dùng công nghệ đang có triển vọng nhất trên thế giới:

 • Dùng CCD-RO có yêu cầu phức tạp hơn RO một tầng bình thường như thế nào?
 • Hiệu suất của CCD-RO nếu muốn đạt cao như các thí nghiệm ở Mỹ (thu hồi nước ngọt đến 90-95%) thì gặp vấn đề gì?
 • Suất năng lượng sử dụng cho CCD-RO là bao nhiêu (kWh/m3)?

Về công nghệ lọc nước lợ dựa trên nguyên lý điện thẩm tách (ED/EDR):

Tổng hợp vật liệu polymer làm màng lọc ion dùng trong electrodialysis (ED).

Nghiên cứu này trả lời các câu hỏi về công nghệ lọc nước mặn nhằm tăng cường cung cấp nước ngọt với tác động của máy móc, theo xu thế dùng công nghệ dựa chủ yếu vào điện năng (ĐBSCL có tiềm năng tận dụng nguồn điện mặt trời):

 • Để tổng hợp được các loại màng phù hợp cho ED, cần điều kiện máy móc, nguyên liệu gì?
 • Chi phí cho việc tổng hợp các vật liệu polymer đó trong phòng thí nghiệm?
 • Kiểm tra chất lượng, đo đạc hiệu suất các vật liệu polymer đó trong ED

Về dữ liệu dân số vùng ĐBSCL:

Lập dữ liệu về dân số kèm theo nghề nghiệp ở từng địa phương trong vùng ĐBSCL.

Nghiên cứu này trả lời các câu hỏi về các đối tượng sống tại ĐBSCL và mức thu nhập của họ:

 • Bao nhiêu người thực sự chỉ sống dựa vào nông nghiệp? Công nghiệp, dịch vụ, và xen kẽ?
 • Bao nhiêu người có nghề nghiệp ổn định tại địa phương, bao nhiêu người thường xuyên phải rời nhà đi làm lao động thời vụ, họ đi làm lao động trong nội vùng ĐBSCL hay sang vùng ngoài nào khác?
 • Thu nhập và mức chi tiêu trung bình của các hộ gia đình trong vùng ĐBSCL?

Các câu hỏi thống kê cần gắn với phân vùng địa lý (đến mức phường, xã).