Lọc muối bằng pin nhiên liệu vi khuẩn kết hợp với màng lọc ion

Tóm tắt:

Một phương pháp lọc muối trong nước có tên Microbial desalination cells (MDC) đang được giới nghiên cứu quan tâm, có thể giảm năng lượng sử dụng thấp hơn nhiều so với phương pháp phổ biến hiện nay là thẩm thấu ngược – reverse osmosis (RO).

Nguyên lý:

Người ta dùng pin nhiên liệu vi khuẩn (microbial fuel cell – MFC) để tạo ra dòng điện, nhằm hút các ion Na+ và Cl- trong nước đi qua hai màng lọc.

Hình ảnh, video minh họa:

Công dụng, hiệu suất:

Được kỳ vọng rất tiết kiệm năng lượng, chỉ tốn cỡ 0.5 kWh cho mỗi mét khối nước biển (so sánh với RO: 1.4 kWh/m3).

Ví dụ sản phẩm / địa phương đã sử dụng:

Công nghệ còn đang được nghiên cứu

Đánh giá của chuyên gia:

x

Các nguồn tài liệu tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Microbial_desalination_cell

Abdullah Al-Mamun, Waqar Ahmad, Mahad Said Baawain, Mohammad Khadem, and Bipro Ranjan Dhar. “A review of microbial desalination cell technology: Configurations, optimization and applications”. Journal of Cleaner Production Volume 183, 10 May 2018, Pages 458-480. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.054

Comparative Performance of Microbial Desalination Cells Using Air Diffusion and Liquid Cathode Reactions: Study of the Salt Removal and Desalination Efficiency
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2019.00135/ (open access) – paper của project MIDES

Mô tả phương pháp:

Xem video giới thiệu của dự án nghiên cứu MIDES.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *