Tác động của các đập thủy điện ở Tây Nguyên lên đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt:

Tác giả Đăng Khoa đặt nghi vấn là các thủy điện ở Tây Nguyên mới là thủ phạm chính cho việc thiếu nước ở hạ lưu sông Mekong, và truyền thông Việt Nam chỉ đổ lỗi cho thủy điện của Trung Quốc. Tác giả Tô Văn Trường phản biện là nước từ thượng nguồn Mekong vẫn đóng vai trò lớn nên thủy điện Trung Quốc tác động là đáng kể, đặc biệt là Trung Quốc không có thiện chí hợp tác với các quốc gia dọc sông Mekong để cùng điều phối việc vận hành các đập thủy điện.

Vấn đề được bàn đến:

So sánh tác động của các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong ở Trung Quốc với các đập thủy điện trên các nguồn nhánh sông Mekong ở Tây Nguyên

Kết luận hoặc thông điệp chính:

Trích bài của Tô Văn Trường:

Lưu vực sông Hồng và sông Mekong đều có nguồn nước bắt nguồn từ Trung
Quốc. ĐBSCL chịu các loại tác động của phát triển trên lưu vực Mekong bao gồm
(i) Hồ chứa lớn trên dòng chính ở Trung Quốc, và hồ chứa lớn trên nhánh lớn ở
Lào; (ii) Các thủy điện dòng chính của Lào, Campuchia và Thái Lan, các thủy điện
này chủ yếu là đập dâng hồ chứa nhỏ so với dòng chảy; (iii) Các hồ thủy điên và
thủy lợi khác trên sông nhánh cả 5 quốc gia (phần lưu vực Mekong ở Myanmar
không đáng kể); (iv) Các khai thác đất và nước tại chỗ của chính ĐBSCL đã và
đang tự gây tác động trực tiếp; (v) Biến đổi khí hậu tác động ngày một tăng.
Bài báo của tác giả Đăng Khoa tuy có những điểm chưa chính xác phải hiệu đính
như trên nhưng có tác dụng tốt giúp cho bạn đọc cần thấy bản chất của khai thác tài
nguyên, tránh các nhận xét nhầm lẫn. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh về Trung Quốc
trong vấn đề Mekong, họ không có thiện chí hợp tác vì lợi ích chung trên lưu vực,
mà chỉ muốn đứng ở thế mạnh chính trị gây ảnh hưởng đến các quốc gia hạ lưu.

Những người / tổ chức đưa ra phân tích này:

Đăng Khoa

Tô Văn Trường

Báo chí đã đăng tải phân tích:

x

Số liệu được dẫn:

x

Tài liệu tham khảo:

x

Phân tích, lý giải nguyên nhân / hậu quả:

Một tác giả có tên Đăng Khoa viết bài phân tích, nêu rằng các đập thủy điện ở Tây Nguyên có thể có tác động còn lớn hơn các đập thủy điện ở Trung Quốc đối với vùng hạ lưu sông Mekong (đồng bằng sông Cửu Long): TÌNH CẢNH MEKONG: NGƯỜI VIỆT NÊN TỰ TRÁCH MÌNH. Xem một bản copy ở: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=218871886144656&id=100293958002450

Tác giả Tô Văn Trường viết một bài phản biện, đưa ra số liệu để chứng minh tác động của các đập thủy điện đầu nguồn ở Trung Quốc là lớn, đặc biệt vào mùa khô hạn khi lượng nước từ đầu nguồn trước đây thường góp phần lớn vào dòng chảy hạ lưu. Bài của tác giả Tô Văn Trường nêu các yếu tố tác động làm giảm dòng chảy đến hạ lưu sông Mekong, trong đó các đập thủy điện trên phụ lưu ở Tây Nguyên cũng có phần, nhưng là nhỏ so với tác động của các hồ thủy điện đặt ở dòng chính (chủ yếu ở Trung Quốc và Lào). Bài của Tô Văn Trường được Vũ Quang Việt gửi trong mail group Humboldt ngày 16/3/2020, được đính kèm lại dưới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *