Bàn về Lễ (I)

BÀN VỀ LỄ (I) Nguyễn Xuân Xanh   Thân tặng các bạn đồng du học tại CHLB Đức và Tây Berlin những năm 1960-70 từng sống hết mình với trái tim, và giờ đây cũng đang tự nguyện hết mình tập trung vào công việc “Khoa học và Bàn phím máy tính” xung quanh Nhóm … Đọc tiếp Bàn về Lễ (I)