Cơ học lượng tử & Thuyết tương đối (Phạm Xuân Yêm)

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ & THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HAI CỘT TRỤ CỦA VẬT LÝ HIỆN ĐẠI Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Không có khoa học, con người dễ sa ngã vào mê tín, “dị giáo”. Nhưng không có văn hoá, nghệ thuật, con người dễ cằn cỗi về tâm hồn. Và không có đạo đức, … Đọc tiếp Cơ học lượng tử & Thuyết tương đối (Phạm Xuân Yêm)