Cuộc cách mạng công nghệ nano (Trương Văn Tân)

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ NANO TRƯƠNG VĂN TÂN   Đến năm 2100, số phận của chúng ta sẽ trở thành giống như những vị thần mà chúng ta từng tôn thờ và kính sợ. Nhưng công cụ của chúng ta sẽ không phải là đũa thần và bình thuốc ma thuật mà là khoa … Đọc tiếp Cuộc cách mạng công nghệ nano (Trương Văn Tân)