Cuộc đại chiến giữa máy và người trong cờ vây (Phần I)

  CUỘC ĐẠI CHIẾN GIỮA MÁY VÀ NGƯỜI TRONG CỜ VÂY (Phần I) AI đấu với AI: AlphaGo Zero tự-dạy Đã đánh bại tiền thân của nó1 Tác giả: Larry Greenemeier2, 18 tháng 10, 2017 (Courtesy of Scientific American) Người dịch: Võ Thành Minh Tuệ & Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu của người dịch. … Đọc tiếp Cuộc đại chiến giữa máy và người trong cờ vây (Phần I)