Cuộc đại chiến giữa máy và người trong cờ vây (Phần II)

  CUỘC ĐẠI CHIẾN GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY TRONG CỜ VÂY (Phần II) Sau Hai Nước Đi, AlphaGo và Lee Sedol Đã Định Dạng Lại Tương Lai1 Tác giả: Cade Metz2, ngày 03.16.16 (Courtesy of WIRED) Người dịch: Võ Thành Minh Tuệ & Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu người dịch. Bài này ghi lại … Đọc tiếp Cuộc đại chiến giữa máy và người trong cờ vây (Phần II)