Cuộc Khai Sáng Công Nghiệp : Chuyên ngành Cơ khí

Sách CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ của Nhóm TỦ SÁCH NHẤT NGHỆ TINH Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   Lời nói đầu. Bài này được viết vào năm 2013 lúc quyển sách dạy nghề đầu tiên về cơ khí của nhóm anh chị em Tủ Sách Nhất Nghệ Tinh ra đời. Nhóm này đã được trao … Đọc tiếp Cuộc Khai Sáng Công Nghiệp : Chuyên ngành Cơ khí