CÁC QUYỂN SÁCH

NGUYỄN XUÂN XANH

 

Có đóng góp, với tư cách là tác giả, dịch giả, đồng dịch giả, chủ biên, đồng chủ biên hay viết lời tựa, được trình bày theo thứ tự thời gian dưới đây, nhiều quyển trong đó đã được giới thiệu trong trang Mục lục các bài viết, và danh mục này sẽ được cập nhật khi có sách mới:

 

Bia Nuoc Duc The ky XIX_0003.jpg Bia 1 Einstein.jpg Dang Dinh Ang.jpg
Hoang Tuy.jpg Festschrift Max Planck 150 Jahre Geburtstag 2008.jpg Darwin und Evolutionstheorie_Bia 1.jpg
400 năm thien van hoc 2009 Festschrift Humboldt Universitaet 200 Jahre.jpg Clark Kerr - Cac cong dung dai hoc
Cuoc canh tranh chat xam vi dai Festschrift HIGGS Partikel.jpg Anh bia 1 Hat Higgs.jpg
Thuyet tuong doi hep va rong Stephen Hawking Luoc su doi toi .jpg Einstein,Mat nhan ban.jpg
The gioi mot thoang nay.jpg Thu gui quy nha giau VN, Bia truoc.jpg
Bia Pasteur-Koch.jpg