David Hilbert: Diễn từ bốn phút bất hủ trên đài phát thanh năm 1930 

DIỄN TỪ BỐN PHÚT BẤT HỦ TRÊN ĐÀI PHÁT THANH NĂM 1930 DAVID HILBERT Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu và chuyển ngữ   Chúng ta phải biết Chúng ta sẽ biết David Hilbert   Khoa học theo tôi là một thể thống nhất không chia cắt được. Đặc điểm của toán học có cơ sở … Đọc tiếp David Hilbert: Diễn từ bốn phút bất hủ trên đài phát thanh năm 1930