Diễn từ Giải Sách Hay cho Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm

  Đại Học theo tinh thần Humboldt – Nền tảng của sự phồn vinh Nguyễn Xuân Xanh   (VOV5)- Giải thưởng “Sách hay 2012” vừa được trao trung tuần tháng 9, vinh danh 14 tác phẩm. Giải thưởng năm nay có chủ đề “Sách và Khai minh” nhằm nêu bật ý nghĩa sách như một … Đọc tiếp Diễn từ Giải Sách Hay cho Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm