Diễn văn năm học mới

  KHOA HỌC, ĐẠI HỌC và LÝ TƯỞNG TUỔI TRẺ(1) Nguyễn Xuân Xanh                                                          Bạn đã sinh ra với tiềm năng. Bạn đã sinh ra với tư chất tốt và lòng tin. Bạn đã sinh ra với các lý tưởng và những giấc mơ. Bạn đã sinh ra với sự vĩ đại. Bạn đã … Đọc tiếp Diễn văn năm học mới