Giáo sư Hoàng Tụy 90 tuổi

  GS Hoàng Tụy Một nhà toán học và giáo dục lớn của Việt Nam Nguyễn Xuân Xanh Cập nhật (16/7/2019) Giáo sư Hooàng Tụy đã vĩnh viễn ra đi trong nỗi thương tiếc của bao nhiêu người Việt Nam có tấm lòng với nền giáo dục nước nhà. Sáng ngày 25/2/2019, tức gần 4 … Đọc tiếp Giáo sư Hoàng Tụy 90 tuổi