Giới thiệu sách ĐẠI HỌC của Nguyễn Xuân Xanh

  Giới thiệu sách ĐẠI HỌC của Nguyễn Xuân Xanh   Cập nhật: Xem bài phát biểu nhân dịp ĐẠI HỌC được trao GIẢI SÁCH HAY 2019: ĐẠI HỌC nhận được Giải Sách Hay 2019 và trả lời phỏng vấn báo DOANHNHANPLUS 2019: Không thể có quốc gia mạnh với các đại học yếu   … Đọc tiếp Giới thiệu sách ĐẠI HỌC của Nguyễn Xuân Xanh