Giới thiệu sách Nền Văn hóa Thứ ba

GIỚI THIỆU SÁCH  NỀN VĂN HÓA THỨ BA THE THIRD CULTURE BEYOND THE SCIENTIFIC REVOLUTION Chủ biên: John Brockman (1995) Những biến động của các điều kiện chính trị, quân sự và cả kinh tế – tự chúng – không thể giải thích thỏa đáng cách sống ngày nay của chúng ta đã phát triển … Đọc tiếp Giới thiệu sách Nền Văn hóa Thứ ba