GS Phạm Phụ giới thiệu sách ĐẠI HỌC trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần

  MỘT HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỌC GS PHẠM PHỤ Nhà giáo nhân dân Nguyên ủy viên Hội đồng quốc gia Giáo dục của Việt Nam Lời nói đầu. Chúng tôi xin đăng lại dưới đây bài giới thiệu quyển sách ĐẠI HỌC của GS Phạm Phụ trên … Đọc tiếp GS Phạm Phụ giới thiệu sách ĐẠI HỌC trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần