Hạt Higgs – Con đường phát minh và khám phá “Hạt của Chúa”

HẠT HIGGS CON ĐƯỜNG PHÁT MINH VÀ KHÁM PHÁ “HẠT CỦA CHÚA” TÁC GIẢ JIM BAGGOTT Nguyễn Trọng Hiền, Phạm Xuân Yêm và Nguyễn Xuân Xanh chủ trì, hiệu đính và viết lời tựa Lời nói đầu. Hạt Higgs sau nửa thế kỷ đã được tìm thấy bởi máy gia tốc LHC, Large Hadron Collider, … Đọc tiếp Hạt Higgs – Con đường phát minh và khám phá “Hạt của Chúa”