Isambard Kingdom Brunel: Người kỹ sư Anh vĩ đại

ISAMBARD KINGDOM BRUNEL NGƯỜI KỸ SƯ ANH VĨ ĐẠI   Nếu chúng ta cần phải có những anh hùng, và những cuộc chiến tranh để tạo nên họ, thì không có cuộc chiến tranh nào chói lọi bằng cuộc chiến với cái sai, không có anh hùng nào phù hợp để được ca ngợi, bằng … Đọc tiếp Isambard Kingdom Brunel: Người kỹ sư Anh vĩ đại