Khoa học và Tôn giáo

KHOA HỌC VÀ TÔN GIÁO Nguyễn Xuân Xanh   Thế giới được tạo ra để làm chỗ ở cho các Quái thú, nhưng được nghiên cứu và suy tưởng bởi Con người: đó là món Nợ của Lý tính chúng ta đối với Chúa, và lòng tôn kính chúng ta đền đáp cho Người để … Đọc tiếp Khoa học và Tôn giáo