Không thể có quốc gia mạnh với các đại học yếu

“KHÔNG THỂ CÓ MỘT QUỐC GIA MẠNH VỚI CÁC ĐẠI HỌC YẾU” NGUYỄN XUÂN XANH  Lời nói đầu. Dưới đây tôi xin đăng lại nội dung bài báo doanhnhanplus đã có nhã ý ghi lại những ý tưởng của tôi về vai trò của Đại học nhân quyển sách được trao Giải Sách Hay năm … Đọc tiếp Không thể có quốc gia mạnh với các đại học yếu