Kỷ yếu 400 năm Thiên văn học & Galileo Galilei

400 NĂM THIÊN VĂN HỌC & GALILEO GALILEI Kỷ yếu 2009     Ai dám đặt ra giới hạn cho óc thông minh và năng khiếu khám phá của con người? Ai muốn khẳng định rằng tất cả những gì trong thế giới có thể trải nghiệm và nhận thức được đều đã được khám … Đọc tiếp Kỷ yếu 400 năm Thiên văn học & Galileo Galilei