Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm

  KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810−2010) Chủ biên: Ngô Bảo Châu – Pierre Darriulat – Cao Huy Thuần Hoàng Tụy – Nguyễn Xuân Xanh – Phạm Xuân Yêm (Được trao Giải Sách Hay 2012) Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Chân lý là đứa con của Thời đại, không phải của quyền uy. … Đọc tiếp Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm