Kỷ yếu Hạt Higgs và Mô hình chuẩn

HẠT HIGGS VÀ MÔ HÌNH CHUẨN Cuộc phiêu lưu kỳ thú của Khoa học Nhóm chủ biên: CAO CHI – CHU HẢO – PIERRE DARRIULAT NGUYỄN XUÂN XANH – PHẠM XUÂN YÊM Trong tháng qua tôi đã trải qua một trong những giai đoạn kích động nhất, căng thẳng nhất của đời tôi, nhưng cũng … Đọc tiếp Kỷ yếu Hạt Higgs và Mô hình chuẩn