Kỷ yếu 150 Năm Thuyết tiến hóa & Charles Darwin

  150 NĂM THUYẾT TIẾN HÓA & Charles Darwin Kỷ yếu 2009    Lời nói đầu của Nguyễn Xuân Xanh Sự sáng tạo của Thượng đế không bao giờ hoàn tất. Nó tuy đã bắt đầu một lần, nhưng sẽ không bao giờ chấm dứt. Nó luôn luôn tất tả để khai sinh nhiều cảnh … Đọc tiếp Kỷ yếu 150 Năm Thuyết tiến hóa & Charles Darwin