Lê Xuân Khoa: Đại học miền Nam trước 1975

 ĐẠI HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975 Hồi tưởng và Nhận định Lê Xuân Khoa (*) Lời nói đầu. Bài viết dưới đây của Giáo sư Lê Xuân Khoa, một nhân chứng của nền giáo dục đại học miền Nam cho đến năm 1975, dành cho số Kỷ yếu ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM được xuất … Đọc tiếp Lê Xuân Khoa: Đại học miền Nam trước 1975