Lời dẫn nhập cho sách Tại sao Lý thuyết dây?

  LÝ THUYẾT DÂY Hay là VỞ HÀI KỊCH THẦN THÁNH CỦA TẠO HÓA? Nguyễn Xuân Xanh Nếu chúng ta hiểu lý thuyết dây, chúng ta sẽ biết vũ trụ bắt đầu thế nào. Điều đó sẽ không có ảnh hưởng mấy lên việc chúng ta sống thế nào, nhưng nó quan trọng để hiểu … Đọc tiếp Lời dẫn nhập cho sách Tại sao Lý thuyết dây?