Mai Thi Nguyễn-Kim và Tác phẩm

MAI THI NGUYỄN-KIM CON NGƯỜI VÀ TÁC PHẨM Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Mai Thi Nguyễn-Kim như “nhà pháp thuật” đang hành động trong chương trình TERRA X – “Thế giới kỳ diệu của Hóa học” (cùng với Harald Lesch und Philip Häusser trong team)   Không có một khoảnh khắc, không một hơi thở … Đọc tiếp Mai Thi Nguyễn-Kim và Tác phẩm