Một Googler Việt Nam tìm cách dạy máy hiểu cảm xúc của con người

  MỘT GOOGLER VIỆT NAM TÌM CÁCH DẠY MÁY HIỂU CẢM XÚC CỦA CON NGƯỜI Tác giả: Daniela Hernandez (12.02.14) (Courtesy of WIRED)1 Người dịch: Võ Thành Minh Tuệ & Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu của người dịch. Lê Việt Quốc mà bài báo dưới đây nói về anh là một trong những chuyên … Đọc tiếp Một Googler Việt Nam tìm cách dạy máy hiểu cảm xúc của con người