Một luồng gió mới của chuyển đổi giáo dục

MỘT LUỒNG GIÓ MỚI CỦA CHUYỂN ĐỔI GIÁO DỤC Và quyển sách TRƯỜNG HỌC SÁNG TẠO CREATIVE SCHOOLS The Grassroots Revolution That’s Transforming Education Tác giả SIR KEN ROBINSON Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   Điều quan trọng là không ngừng hỏi. Sự tò mò có lý do tồn tại của riêng nó. Người ta … Đọc tiếp Một luồng gió mới của chuyển đổi giáo dục