NHẬT BẢN

Trang Nhật Bản có mục đích tập hợp những bài viết về hay liên quan đến Nhật Bản đã được đăng trên trang mạng rosetta.vn. Dưới đây là các bài, lần lược theo thời gian, từ cũ ở dưới đến mới ở phía trên.

 

Mười Nhà Giáo dục lớn của Nhật Bản Minh Trị

Mười nhà giáo dục lớn của Nhật Bản hiện đại

Sứ đoàn Iwakura đi tìm Khai sáng:

Sứ đoàn Iwakura đi tìm Khai sáng 

 

Từ đọc sách đến khai minh của người Nhật

Từ đọc sách đến khai minh của người Nhật 

 

Thế giới kinh doanh hôm nay và triết lý của Shibusawa Eiichi:

Thế giới kinh doanh hôm nay và triết lý của Shibusawa Eiichi

Hideki Yukawa – Người lữ hành cô đơn:

Hideki Yukawa – Người lữ hành cô đơn

“Không thể yêu nước trong sự vô minh”

“Không thể yêu nước trong sự vô minh”

Nils Holgersson của Selma Lagerlöf

Nils Holgersson của Selma Lagerlöf

Tại sao phải làm sách và đọc sách (diễn văn)

Tại sao phải làm sách và đọc sách (diễn văn)

Tiểu sử Donald Keene

Tiểu sử Donald Keene

Dẫn nhập sách Hoàng đế Minh Trị của Donald Keene

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/dan-nhap-sach-hoang-de-minh-tri-cua-donald-keene/

 

Giới thiệu Thiền và Văn hóa Nhật Bản

Giới thiệu Thiền và Văn hóa Nhật Bản

Shibusawa Eiichi, Sơ lược về cuộc đời và tác phẩm

Shibusawa Eiichi, Sơ lược về cuộc đời và tác phẩm

Shibusawa Eiichi: Doanh Nhân Lập Quốc Vĩ Đại của Nhật Bản

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/shibusawa-eiichi-doanh-nhan-lap-quoc-vi-dai-cua-nhat-ban/

 

Người Việt có mê đọc sách?

Người Việt có mê đọc sách?

Tu thân yếu lĩnh của Fukuzawa Yukichi

Tu thân yếu lĩnh của Fukuzawa Yukichi

Phan Châu Trinh – Việt Nam – (Trung Quốc) và Nhật Bản

Phan Châu Trinh – Việt Nam – và Nhật Bản

Yoichiro Nambu – Một thiên tài hiền hòa và nhân hậu

Yoichiro Nambu – Một thiên tài hiền hòa và nhân hậu

Dẫn nhập sách: Tinh thần Tự lực của Samuel Smiles

Dẫn nhập sách: Tinh thần Tự lực của Samuel Smiles

Trách nhiệm công dân

https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/trach-nhiem-cong-dan/

 

Không thể yêu nước trong sự vô minh

Không thể yêu nước trong sự vô minh

Giáo dục nào cho tương lai?

Giáo dục nào cho tương lai?

 

Tại sao người Nhật mê đọc sách?

Tại sao người Nhật mê đọc sách?