Paul J. Crutzen, Địa chất học của nhân loại

  ĐỊA CHẤT HỌC CỦA NHÂN LOẠI1 Paul J. Crutzen (2002) (Nguyễn Xuân Xanh dịch và chú thích) Paul J. Crutzen (1933-2021) Lời nói đầu. Bài này đã được chúng tôi dịch ra từ lâu, từ lúc xuất bản quyển sách Thế giới một thoáng này của David Christian (nxb Thành Phố). Chúng tôi dự … Đọc tiếp Paul J. Crutzen, Địa chất học của nhân loại