Sóng hấp dẫn Einstein đã được nhìn thấy (2016)

SÓNG HẤP DẪN CỦA EINSTEIN ĐÃ ĐƯỢC NHÌN THẤY SAU 100 NĂM TIÊN ĐOÁN (2016) NGUYỄN XUÂN XANH   Ông đã mạo hiểm xa hơn các bức tường đang rực cháy của thế giới, và trong tâm trí và tinh thần, ông đã đi qua vũ trụ vô biên. Lucretius (99-55BC) Những nỗ lực không … Đọc tiếp Sóng hấp dẫn Einstein đã được nhìn thấy (2016)