Stephen Hawking không còn nữa!

  STEPHEN HAWKING KHÔNG CÒN NỮA NGUYỄN XUÂN XANH   Nếu tôi không có quyết tâm đủ, bây giờ tôi sẽ không ở đây. Stephen Hawking Thế giới trong trăm năm qua đã biến đổi cơ bản hơn bất cứ thế kỷ nào khác trước đó. Không phải do những học thuyết chính trị hay … Đọc tiếp Stephen Hawking không còn nữa!