Posts Tagged: Abraham Lincoln

Abraham Lincoln: Phác họa tiểu sử

  PHÁC HỌA TIỂU SỬ (Autobiography, 1859) ABRAHAM LINCOLN Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu (Tặng Martin và các bạn trẻ Việt Nam) Thiên tài cao ngất xem thường lối mòn đã đi. Họ tìm những vùng đất chưa bao giờ khai phá. Họ không tìm sự khác biệt trong việc thêm bớt một hai chi

Read on »

Diễn văn Gettysburg của Abraham Lincoln

  DIỄN VĂN GETTYSBURG HUYỀN THOẠI CỦA ABRAHAM LINCOLN 150 NĂM (1863-2013) Nguyễn Xuân Xanh (27.2.2014) Lời nói đầu. Bài diễn văn huyền thoại này được dịch sang tiếng Việt và đăng lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2007 tại trang web Diễn đàn: https://www.diendan.org/dich-thuat/dien-van-gettysburg. Bản dịch dưới đây là cùng bản dịch đó,

Read on »