Posts Tagged: Abraham Lincoln

Abraham Lincoln: Phác họa tiểu sử

  PHÁC HỌA TIỂU SỬ (Autobiography, 1859) ABRAHAM LINCOLN Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu (Tặng Martin và các bạn trẻ Việt Nam) Thiên tài cao ngất xem thường lối mòn đã đi. Họ tìm những vùng đất chưa bao giờ khai phá. Họ không tìm sự khác biệt trong việc thêm bớt một hai chi

Read on »