Posts Tagged: AI

TPU: Chip của tương lai

  TPU: CHIP CỦA TƯƠNG LAI1 Xây Dựng một Chip AI Tiết Kiệm cho Google Một tá Trung Tâm Dữ Liệu Mới2 Tác giả: Cade Metz3, 04.05.17 (Courtesy of WIRED) Người dịch: Võ Thành Minh Tuệ & Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu của người dịch. Đằng sau của cuộc Đại chiến giữa máy và

Read on »

Cuộc đại chiến giữa máy và người trong cờ vây (Phần II)

  CUỘC ĐẠI CHIẾN GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY TRONG CỜ VÂY (Phần II) Sau Hai Nước Đi, AlphaGo và Lee Sedol Đã Định Dạng Lại Tương Lai1 Tác giả: Cade Metz2, ngày 03.16.16 (Courtesy of WIRED) Người dịch: Võ Thành Minh Tuệ & Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu người dịch. Bài này ghi lại

Read on »

Cuộc đại chiến giữa máy và người trong cờ vây (Phần I)

  CUỘC ĐẠI CHIẾN GIỮA MÁY VÀ NGƯỜI TRONG CỜ VÂY (Phần I) AI đấu với AI: AlphaGo Zero tự-dạy Đã đánh bại tiền thân của nó1 Tác giả: Larry Greenemeier2, 18 tháng 10, 2017 (Courtesy of Scientific American) Người dịch: Võ Thành Minh Tuệ & Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu của người dịch.

Read on »