Posts Tagged: Gerard ‘t Hooft

Chuyến thăm Đà Lạt của GS ‘t Hooft

Căn thụt vào cả bên trái lẫn bên phải . Nguyên lý toàn ảnh, hay là sự tương đương giữa bề mặt và không gian bên trong. Những sự kiện vật lý ở bề mặt có thể tái tạo tất cả mọi thứ diễn ra bên trong thể tích của không gian. (Courtesy of Jen

Read on »