Posts Tagged: Gerard ‘t Hooft

Chuyến thăm Đà Lạt của GS ‘t Hooft

CHUYẾN THĂM ĐÀ LẠT CỦA GS GERARD ‘T HOOFT TRONG HAI NGÀY 6-7/5, 2018 Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. Tôi có may mắn tháp tùng GS Gerard ‘t Hooft và phu nhân, từ phi trường Tân Sơn Nhất lên Đà Lạt, và chuyến tham quan thành phố, cũng như buổi thuyết trình tại đại

Read on »

Tiểu sử Giáo sư Gerard ‘t Hooft

Gerard ‘t Hooft Tự sự (từ Ủy Ban Nobel, 2000) Nguyễn Xuân Xanh dịch Lời nói đầu. Nhân dịp GS ‘t Hooft thăm Đà Lạt, chúng tôi dịch sang tiếng Việt tiểu sử này do ông viết từ kho tư liệu của Ủy ban Nobel để giới thiệu đọc giả hiểu thêm lộ trình của

Read on »