Posts Tagged: Gerard ‘t Hooft

Chuyến thăm Đà Lạt của GS ‘t Hooft

CHUYẾN THĂM ĐÀ LẠT CỦA GS GERARD ‘T HOOFT TRONG HAI NGÀY 6-7/5, 2018 Nguyễn Xuân Xanh Lời nói đầu. Tôi có may mắn tháp tùng GS Gerard ‘t Hooft và phu nhân, từ phi trường Tân Sơn Nhất lên Đà Lạt, và chuyến tham quan thành phố, cũng như buổi thuyết trình tại đại

Read on »