Posts Tagged: giáo dục

Giáo dục nào cho tương lai?

GIÁO DỤC NÀO CHO TƯƠNG LAI?(1) Nguyễn Xuân Xanh   Thích nghi hay tiêu vong, mãi mãi là mệnh lệnh nghiệt ngã của tự nhiên. H.G. Wells Một lược sử thế giới, 1922   Thứ nhất. Mục đích giáo dục Để mở đầu, xin được trích dẫn những lời sắc bén của Vị bộ trưởng

Read on »