Posts Tagged: kỷ yếu

Kỷ yếu Max Planck 2008

  MAX PLANCK CUỘC ĐỜI và KHOA HỌC (Kỷ yếu 150 Năm Sinh Nhật 1858 – 2008) Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   (KỶ YẾU MAX PLANCK 10 TUỔI 2008-2018)   Max Planck (1858-1947)   “Tôi chào định mệnh đã cho tôi một nền giáo dục nhân văn. Các nhà cổ điển Hy Lạp và

Read on »

Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 năm

  KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810−2010) Chủ biên: Ngô Bảo Châu – Pierre Darriulat – Cao Huy Thuần Hoàng Tụy – Nguyễn Xuân Xanh – Phạm Xuân Yêm (Được trao Giải Sách Hay 2012)   Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Chân lý là đứa con của Thời đại, không phải của quyền

Read on »