Posts Tagged: kỷ yếu

Bài phỏng vấn của nhật báo Thanh Niên

  “MỘT ĐỜI CÙNG SÁCH” (Do nhà báo Đăng Nguyên thực hiện)   Sự nhút nhát của tôi trong thực tế là cái ô, cái khiên. Nó đã che chở và cho phép tôi phát triển. Mahatma Gandhi Có một loại yếu đuối nhất định cho phép chúng ta nhìn thấy sự vật hiện ra

Read on »

Kỷ yếu Max Planck 2008

  MAX PLANCK CUỘC ĐỜI và KHOA HỌC (Kỷ yếu 150 Năm Sinh Nhật 1858 – 2008) Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   (KỶ YẾU MAX PLANCK 150 TUỔI 2008-2018)   Max Planck (1858-1947) Tôi chào định mệnh đã cho tôi một nền giáo dục nhân văn. Các nhà cổ điển Hy Lạp và La

Read on »

Kỷ yếu Đại học Humboldt 200 Năm

  KỶ YẾU ĐẠI HỌC HUMBOLDT 200 NĂM (1810−2010) Chủ biên: Ngô Bảo Châu – Pierre Darriulat – Cao Huy Thuần Hoàng Tụy – Nguyễn Xuân Xanh – Phạm Xuân Yêm (Được trao Giải Sách Hay 2012) Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Chân lý là đứa con của Thời đại, không phải của quyền uy.

Read on »