Posts Tagged: kỷ yếu

Kỷ yếu Max Planck 2008

  MAX PLANCK CUỘC ĐỜI và KHOA HỌC (Kỷ yếu 150 Năm Sinh Nhật 1858 – 2008) Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   (KỶ YẾU MAX PLANCK 10 TUỔI 2008-2018)   Max Planck (1858-1947)   “Tôi chào định mệnh đã cho tôi một nền giáo dục nhân văn. Các nhà cổ điển Hy Lạp và

Read on »