Posts Tagged: kỷ yếu

Kỷ yếu Max Planck 2008

  MAX PLANCK CUỘC ĐỜI và KHOA HỌC (Kỷ yếu 150 Năm Sinh Nhật – 2008) Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   Max Planck (1858-1947)   “Tôi chào định mệnh đã cho tôi một nền giáo dục nhân văn. Các nhà cổ điển Hy Lạp và La Mã tôi không bao giờ muốn đánh mất

Read on »