Posts Tagged: MacArthur

Lời cầu nguyện của Tướng Douglas MacArthur cho con trai của ông

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA TƯỚNG DOUGLAS MACARTHUR CHO CON TRAI CỦA ÔNG Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   MacArthur và con trai   “Các chiến sĩ già không bao giờ chết; họ chỉ phai nhạt đi thôi.” (Old soldiers never die; they just fade away)   Douglas MacArthur (1880–1964) là một tướng tài năm sao

Read on »