Posts Tagged: Mặt Nhân Bản

Albert Einstein – Mặt Nhân Bản (Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu)

Nhân dịp đầu xuân tôi xin gửi đến quý anh chị và các bạn quyển sách mới về Albert Einstein (AE). Quyển này chứa đựng trích dẫn của AE từ những lá thư của ông gửi đến nhiều đối tượng, hay từ những ghi chép của ông, về nhiều đề tài khác nhau, triết học,

Read on »