Posts Tagged: nhân ái

Thư gửi Quý nhà giàu Việt Nam

THƯ GỬI QUÝ NHÀ GIÀU VIỆT NAM (Xem thêm Đôi lời tâm sự của doanh nhân Phạm Văn Bên ở phần 2 của bài) Nguyễn Xuân Xanh   Ai chết giầu có, chết hổ thẹn. ANDREW CARNEGIE Cho ai con cá, nuôi người đó một ngày Dạy ai câu cá, nuôi người đó cả đời.

Read on »

Chuck Feeney: “Chuyện bây giờ mới kể”

CHUCK FEENEY “Chuyện bây giờ mới kể” NGUYỄN XUÂN XANH     Sự giàu có không thay đổi con người, nó chỉ làm lộ ra con người thật thôi. CHUCK FEENEY (I)  Anh Chị và các bạn chắc đã biết về nhà tỉ phú Mỹ hoạt động nhân ái (philanthropist) nổi tiếng này, “keo kiệt”

Read on »