Posts Tagged: nhân ái

Thư gửi Quý nhà giàu Việt Nam

Thư gửi QUÝ NHÀ GIÀU VIỆT NAM (Xem thêm Đôi lời tâm sự của doanh nhân Phạm Văn Bên ở phần 2 của bài) Nguyễn Xuân Xanh   Ai chết giầu có, chết hổ thẹn. Andrew Carnegie   Cho ai con cá, nuôi người đó một ngày Dạy ai câu cá, nuôi người đó cả

Read on »

Chuck Feeney: “Chuyện bây giờ mới kể”

CHUCK FEENEY “Chuyện bây giờ mới kể” Nguyễn Xuân Xanh (2017, cập nhật 2023)   Chính sự cảm nhận nhiều hơn cho người khác, ít đi hơn cho chúng ta, hạn chế sự ích kỷ, và có nhiều tình cảm nhân từ, là những tính chất làm thành sự hoàn hảo của bản chất con

Read on »