Posts Tagged: Shibusawa Eiichii

Shibusawa Eiichi, Sơ lược về cuộc đời và tác phẩm

 SHIBUSAWA EIICHI SƠ LƯỢC VỀ CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   Lời nói đầu. Thứ bảy, ngày 14/9/2019, tại Cà Phê Thứ Bảy, tôi có buổi giới thiệu về doanh nhân Nhật Bản Minh Trị Shibusawa Eiichi, người tôi vừa đưa lên trang mạng vài ngày trước đó nhân quyển

Read on »