Posts Tagged: Stephen Hawking

Lời chia tay Stephen Hawking của một nhà vật lý

  Lời chia tay Stephen Hawking của một nhà vật lý1 David Kaiser (Nguyễn Xuân Xanh dịch)   Lời nói đầu. Tác giả David Kaiser là giáo sư vật lý lý thuyết và lịch sử khoa học ở Viện công nghệ MIT. Ông thuộc thế hệ học trò của Stephen Hawking, từng chứng kiến tác

Read on »

Stephen Hawking không còn nữa!

  STEPHEN HAWKING KHÔNG CÒN NỮA NGUYỄN XUÂN XANH   Nếu tôi không có quyết tâm đủ, bây giờ tôi sẽ không ở đây. Stephen Hawking Thế giới trong trăm năm qua đã biến đổi cơ bản hơn bất cứ thế kỷ nào khác trước đó. Không phải do những học thuyết chính trị hay

Read on »